Pasiaste Marzenia one

Start fundacji „Pasiaste Marzenia”

Upamiętniamy naszego największego kibica poprzez założenie fundacji w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły.

GŁÓWNA IDEA: „Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.”

CELE:

  1. Pomoc pasiastym dzieciom potrzebującym wsparcia w powrocie do zdrowia bądź realizacji kariery sportowej.
  2. Prowadzenie działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci sportowo uzdolnionych.
  3. Promocja i organizacja wolontariatu
  4. Ocieplenie wizerunku pasiastego kibica.
  5. Aktywizacja ludzi o pasiastych sercach do pomocy w krzewieniu dobra.
  6. Promocja i rozwój sportu w ramach pasiastych grup.
  7. Wspieranie rozwoju hokeja na lodzie wśród dzieci i młodzieży.
  8. Tworzenie i wspieranie sekcji e sportowych.

Nr konta bankowego: 59 1020 2892 0000 5702 0753 1488

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.